krzyżówka - imię apostoła wybranego po śmierci Judasza

Określenie

imię apostoła wybranego po śmierci Judasza

posiada 1 hasło