krzyżówka

imaginacja

Określenie

imaginacja

posiada 2 hasła:
Określenie

imaginacja

posiada dodatkowo 7 synonimów:
  • halucynacja
  • omam
  • przywidzenie
  • urojenie
  • wyobraźnia
  • wyobrażenie
  • złudzenie