krzyżówka

hart

Określenie

hart

posiada 1 hasło:
Określenie

hart

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • krzepa
  • moc
  • potęga
  • siła
  • wigor