krzyżówka - gwóźdź używany przez kowala

Określenie

gwóźdź używany przez kowala

posiada 1 hasło