krzyżówka

gromadzimy w niej oszczędności

Określenie

gromadzimy w niej oszczędności

posiada 1 hasło: