krzyżówka

Golgota

Określenie

Golgota

posiada 1 hasło:
Określenie

golgota

posiada dodatkowo 3 synonimy:
  • gehenna
  • mordęga
  • piekło