krzyżówka

gdy go brak, łapią skurcze

Określenie

gdy go brak, łapią skurcze

posiada 1 hasło: