krzyżówka - głupstwo

Określenie

głupstwo (potocznie)

posiada 1 hasło
Określenie

głupstwo

posiada 55 synonimów