krzyżówka - głoszenie poglądów sprzecznych z religią

Określenie

głoszenie poglądów sprzecznych z religią

posiada 1 hasło