krzyżówka - głosi szumne frazesy

Określenie

głosi szumne frazesy

posiada 1 hasło