krzyżówka - ... główna, to sztab naczelnego dowódcy