krzyżówka - główna część, rdzeń

Określenie

główna część, rdzeń

posiada 1 hasło
  • trzon

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • korpus