krzyżówka - figura retoryczna

Określenie

figura retoryczna

posiada 1 hasło