krzyżówka - feudalny poddany, lennik

Określenie

feudalny poddany, lennik

posiada 1 hasło
  • wasal

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • lennik