krzyżówka

elokwencja

Określenie

elokwencja

posiada 1 hasło:
Określenie

elokwencja

posiada dodatkowo 6 synonimów:
  • gadulstwo
  • krasomówstwo
  • oratorstwo
  • retoryka
  • wielomówność
  • wymowa