krzyżówka

element architektoniczny wygięty w kształcie ozdobnej klamry

Określenie

element architektoniczny wygięty w kształcie ozdobnej klamry

posiada 1 hasło:

Powiązane określenia posiadają dodatkowo 2 hasła: