krzyżówka - efekt mnożenia przez liczbę naturalną

Określenie

efekt mnożenia przez liczbę naturalną

posiada 1 hasło