krzyżówka - dział stoczni, w którym wykonuje się szablony elementów statku

Określenie

dział stoczni, w którym wykonuje się szablony elementów statku

posiada 1 hasło