krzyżówka - dywersja na tyłach wroga

Określenie

dywersja na tyłach wroga

posiada 1 hasło