krzyżówka - dwukołowy wóz w dawnej Turcji

Określenie

dwukołowy wóz w dawnej Turcji

posiada 1 hasło