krzyżówka - dworcowy podest

Określenie

dworcowy podest

posiada 1 hasło