krzyżówka - duchowny bez pełnych święceń kapłańskich

Określenie

duchowny bez pełnych święceń kapłańskich

posiada 1 hasło
  • diakon

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • akolita