krzyżówka

duchowe może być zaspokojone przez słowo Boże

Określenie

duchowe może być zaspokojone przez słowo Boże

posiada 1 hasło: