krzyżówka - drobny kupiec, kramarz

Określenie

drobny kupiec, kramarz

posiada 1 hasło