krzyżówka

dowódca oddziału liczącego stu żołnierzy

Określenie

dowódca oddziału liczącego stu żołnierzy

posiada 1 hasło: