krzyżówka - dominująca pozycja, przewaga, pierwszeństwo