krzyżówka - dobytek, stan posiadania

Określenie

dobytek, stan posiadania

posiada 1 hasło