krzyżówka - dobrze go mieć w pokoju, na biurku

Określenie

dobrze go mieć w pokoju, na biurku

posiada 1 hasło