krzyżówka

dobry uczynek, wielki czyn

Określenie

dobry uczynek, wielki czyn

posiada 1 hasło: