krzyżówka - delegat mocodawcy

Określenie

delegat mocodawcy

posiada 1 hasło