krzyżówka

dawny symbol Boga

Określenie

dawny symbol Boga

posiada 1 hasło: