krzyżówka - dawny żołnierz piechoty

Określenie

dawny żołnierz piechoty

posiada 1 hasło