krzyżówka - dawniej duchowny sprawujący nadzór nad szkołami w diecezji