krzyżówka - dawniej część dochodów kościelnych przypadająca określonym osobom duchownym

Określenie

dawniej część dochodów kościelnych przypadająca określonym osobom duchownym

posiada 1 hasło