krzyżówka - dawniej budowla kościelna, w której udzielano chrztu śwętego

Określenie

dawniej budowla kościelna, w której udzielano chrztu śwętego

posiada 1 hasło