krzyżówka - dawna uprząż bydła roboczego

Określenie

dawna uprząż bydła roboczego

posiada 1 hasło