krzyżówka

dawna danina na rzecz Kościoła

Określenie

dawna danina na rzecz Kościoła

posiada 1 hasło: