krzyżówka - dawany wrogowi

Określenie

dawany wrogowi

posiada 1 hasło