krzyżówka - dźwięk między fa a la

Określenie

dźwięk między fa a la

posiada 1 hasło