krzyżówka

długotrwały spadek cen towarów na giełdzie

Określenie

długotrwały spadek cen towarów na giełdzie

posiada 1 hasło: