krzyżówka - długa mowa, perora

Określenie

długa mowa, perora

posiada 1 hasło

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

Powiązane określenia