krzyżówka - czyta z ust suflera

Określenie

czyta z ust suflera

posiada 1 hasło