krzyżówka - czynna, bierna bądź zwrotna

Określenie

czynna, bierna bądź zwrotna

posiada 1 hasło