krzyżówka

czerpie zyski z ludzkiej łatwowierności

Określenie

czerpie zyski z ludzkiej łatwowierności

posiada 1 hasło: