krzyżówka

czarnowidztwo

Określenie

czarnowidztwo

posiada 1 hasło:
Określenie

czarnowidztwo

posiada dodatkowo 1 synonim:
  • defetyzm