krzyżówka

człowiek z odchyleniami od przyjętej normy

Określenie

człowiek z odchyleniami od przyjętej normy

posiada 1 hasło: