krzyżówka - człowiek wielkiej siły, mocarz

Określenie

człowiek wielkiej siły, mocarz

posiada 1 hasło