krzyżówka - człowiek typu północnoeuropejskiego

Określenie

człowiek typu północnoeuropejskiego

posiada 1 hasło
  • nordyk