krzyżówka

człowiek przesadnie poważny

Określenie

człowiek przesadnie poważny

posiada 1 hasło: