krzyżówka - człowiek ograniczony, bez wyższych aspiracji

Określenie

człowiek ograniczony, bez wyższych aspiracji

posiada 1 hasło